Akad. sochařka Hana Exnarová

Born 1949 in Zlin, lives in Havlíčkův Brod, Czech Republic

Bio

Vzdělání

Vystudovala keramiku na SUPŠ Uh. Hradiště

Speciální atelier keramika - porcelán na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze

Členem

Je zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách po světě.

Na mezinárodním veletrhu uměleckých řemesel v Erfurtu získala Cenu jury. Účastnila se mezinárodních keramických symposií.

Práce

Těžiště tvorby Hany Exnarové je v plastice, zabývá se však také klasickými keramickými disciplínami, jako je točení na kruhu či malování. V jejím atelieru vznikají prostorové objekty, nástěnné reliéfy, často i práce monumentálního charakteru určené do architektury.  Nejoblíbenějšími tématy jsou zvířata ztvárněná pro ni typickou dramatickou zkratkou. Využívá nejrůznější materiály a jejich kombinací dociluje expresivity uměleckého vyjádření. 


Výstavy a zastoupení ve sbírkách